Телефон: (+359) 884 894 092

Биовълна ПремиумСъвременният биорезонансен уред Биовълна Премиум беше създаден като ефективен отговор за неутрализиране на външните неблагоприятни влияния, на паразитни присъствия и др. Той създава подходящи условия за нашето тяло – да може да изолира и да извежда вътрешните токсини, образувани от организма.

Генерираното от уреда поле има изразена биологична активност. Всички включени в него програми съдействат и помагат да бъдем по-здрави, изпъл- нени с енергия и да водим по-пълноценен живот.

Биовълна Премиум включва две отделни секции: за ИЗЧИСТВАНЕ НА ХРАНИ И ВОДА и за ЗАЩИТА ОТ ВЪНШНИ ФАКТОРИ.

В първата секция са вградени програмите, с помощта на които водата, храната и всичко, което постъпва в нашия организъм се очиства до степен, в която да не нанася вреда за клетките и за тялото като цяло, да го предпази от външни влияния.

Втората секция съдържа ценни програми, с които можем да неутрализираме огромното замърсяване на обкръжаващата ни среда, която ни атакува чрез въздуха, шума, естествените геопатогенни зони, йонизиращите фактори и др.

Според експериментално получени резултати, генерираното от уреда електромагнитно поле има подчертана и контролирана биологична активност. Неговото въздействие е неблагоприятно за тъканите на живите патогенните организми, за отровите и токсините, но е благоприятно за човешките и животински тъкани, системи и органи.

Oсновното състояние на имунната система зависи от: качеството на водата, храната и въздуха, от хроничния стрес и недостига на физическа активност, от всевъзможните облъчвания и натоварвания.

Учените твърдят, че по природа ни е отредено да живеем над 100 години. Но на практика, ние вместо над 100 години, често живеем едва около 60 – 70 години.

Какво представлява уредът Биовълна Премиум?

Това е квантов излъчвател на поток от електро- магнитни вълни и включва също информационните матрици на антидотни препарати с пряко въздействие. Сред тях са хлорхексидин, сорбентни препарати, унитиол (обеззаразяват водата и продуктите за хранене), прекиси на водорода, дитиолови антидоти, атропин, цитохром-Ц, сулфати на магнезия. В уреда са вградени още и информационните матрици на: озон, витамините А, С, Е, ликопин, селен, убихинон (окислената форма на Коензим Q10), кехлибарена и липоева киселина, мелатонин.

Комплексното въздействие на съответната амплитудна модулация на електромагнитното излъчване и на честотите на препаратите предотвратява попадането на патогени и инфекции в организма – чрез водата, храните и околната среда, и осигуряват профилактика срещу много заболявания.

С помощта на микропроцесор, вградената в уреда програма задава, управлява и регулира мощността на излъчването и параметрите на амплитудната модулация. Когато уредът работи, част от енергията на електромагнитното излъчване се преобразува в биополе, подобно на биополето от функционалните системи на човека или на животното. Въздействието зависи от включените програми, при които честотите се подават в различни съчетания на модулациите и формите на излъчване.

БиоВълна Премиум работи в радиус на активно въздействие до 90 – 120 см, а времетраенето на програмите е от 17 до 60 мин.

Ако искате да запазите най-ценното, което имате – своята жизненоспособност и това на своето семейство, използвайте този уред. БиоВълна Премиум ще ви помогне да се освободите от негативното въздействие на околната среда, включително от паразитите в храната и водата и ще ви помага да поддържате своя имунен статус на подходящото здравословно ниво.

Изчистване на храни и вода

Предпазването на организма от негативното влияние на вредните вещества в храните, напитките и водата – консерванти, оцветители, подсладители, набухватели, подобрители и др., играе огромна роля в процеса на съхраняване на жизненоспособноста ни. Затова е важно да допускаме колкото се може по-малко от тези вредни химични влияния върху нас, тъй като те разрушават нашия главен „пазач“ на организма – имунната ни система.

Нашият организъм е удивителен жив механизъм, едно съвършено творение. Той се старае да ни защитава от различните „врагове“ – вътрешни и външни. Бори се с вирусите и отровните вещества, с бактериите и гъбичките и дори с раковите клетки, които по неизвестни причини „изведнъж“ го нападат. Най-важната способност на човешкия организъм е да се самовъзстановява и регенерира. И за да го подкрепим в този процес, е много важно да не въвеждаме в организма вредни вещества и да не допускаме навлизането на паразити в него.

Обикновено, обаче, човекът сам пречи на своя организъм да работи нормално. И най-вече затормозява имунната система с постоянния стрес, с непълноценното хранене, с пушене, алкохол, недоспиване и заседнал и нездравословен начин на живот. Освен това, има и такива външни излъчвания или фактори, които отравят организма, лесно преодоляват неговите защитни бариери и проникват в тялото. И по принцип, всички те са продукти на техническия процес.

Биогенният ефект от излъчването на уреда може да се променя достатъчно силно в динамичен диапазон – от биостимулиращ, до биопатогенен, в зависимост от типа на импулсната модулация на източника на излъчване. Ако уредът се пусне да излъчва през каквото и да е вещество, тогава излъчващият поток получава допълнителна специфична информационна модулация. Тя съдържа сведения за веществото, което заедно с излъчващото поле се пренася върху облъчвания организъм, хранителен продукт, питейна вода или пространство.

В резултат на работата на това поле, организмът получава допълнително много важно биоло- гично активно въздействие. Когато уредът се използва за обеззаразяване на хранителни про- дукти и вода, от устройството въздействат или вградените в него препарати, или информа- ционните матрица на деактивирани штамове на патогенни организми, включва се и съответната програма за модулация. Уредът БиоВълна Премиум е зареден с известните матрици на антисептични препарати, антидоти и антиоксиданти. Когато се използват програмите от първата секция на Биовълна Премиум, става възможно в организма да не постъпват голяма част от вредните за него въздействия и вещества. И тъй като с пречистването на продуктите в тялото ни вече не постъпват вредни вещества и паразити, ние даваме възможност на своето тяло да се освободи от вече натрупаните в него токсини и отрови. С програмите в първата секция се отстраняват бактерии, едноклетъчни, гъбички и спори, яйца на паразити (хелминти), структурира се водата, изчистват се храните от вредните вещества.

 Програми на уреда Биовълна Премиум за ИЗЧИСТВАНЕ НА ХРАНИ И ВОДА:

 1. Бактерии, едноклетъчни – 21 мин.
 2. Гъбички, спори – 21 мин.
 3. Яйца на паразити (хелминти) – 21 мин.
 4. Селективно обеззаразяване – 21 мин.
 5. Комплексно изчистване на храни – 17 мин.
 6. Структуриране на вода – 21 мин.
 7. Озониране – 21 мин.

Бактерии, едноклетъчни

Бактрии, едноклетъчни

Бактериите са най-древните обитатели на нашата планета. Те съществуват на Земята от милиарди години и са успели да се адаптират към всички възможни условия на живот. Тези микроорганизми са широко разпространени на планетата и присъстват във всички нейни екосистеми. Основните места, в които те обитават са почвата, водата, въздухът, животинските и растителните организми.

Организмите в почвата са най-многочислената група бактерии. Тяхната форма е идеално приспособена за съществуване в условията, които те предпочитат. Бактериите са много устойчиви и умират трудно. Някои от тях са способни да издържат на замразяване и на кипене, могат да се адаптират и да оцеляват в най-екстремни условия.

Бактериите неизбежно се размножават и живеят заедно с нас на всички места – в офисите, на улицата, в дома. Дори и в най-чистата кухня могат да се намерят цели колонии микроорганизми. Те се настаняват върху вещите, които ние ползваме: гъбички за миене на съдове, кърпи за бърсане на съдове, дъските за рязане, отвора на мивката, кафеварката, климатика, съдомиялната и пералнята и т. н.

Едноклетъчните микроорганизми (протозоите), които предизвикват опасни заболявания в човека и в животните са над 3 000 вида. Най-известни от тях са: малариен плазмодий (предизвиква малария), дизентерийна амеба (предизвиква дизентерия), трипаносома (възбудител на сънната болест), ламблии, трихомони и др.

Едноклетъчните паразити, обитават пресноводните водоеми, моретата, почвата. По-голямата част от тях имат способността да инцистират (покриват се със защитни обвивки – цисти) и при настъпване на неблагоприятни условия (ниска температура, пресъхване на водоема) преминават в покой. Когато, скрити в обвивката, тези микроорганизми попаднат в благоприятни условия, те я напускат, започват да се хранят и да се размножават. Представители на почвените едноклетъчни микроорганизми са амебите, флагелатите и рес- ниците, които играят важна роля в почвообразуващия процес.Най-любимите места за живот на микроорганизмите, бактериите и едноклетъчните, в това число и на болестотворните, са влажните и топли места. Но има едно спасение – те не оцеляват при много високи температури. Този начин на премахването им обаче, невинаги е възможен.Използването на програмата „Бактерии и едноклетъчни организми“, включена в уреда БиоВълна Премиум, дава възможност да се обезвреждат не само хранителните продукти, но и домакинските прибори, кухненската техника и др.За максимален ефект от антибактериалното въздействие, е необходимо уредът да се постави колкото е възможно по-близо до обекта на очистването. Ако това са хранителни продукти, те се поставят директно върху уреда. Ако обработвате външен обект, поставете уреда вертикално спрямо него, така че той да бъде в полето на излъчването: 90 – 120 см. Програмата се изключва автоматично, след завършване на времето за въздействие.

Гъбички, спори

Всяка година два милиона души се разболяват от различни болести, предизвикани от спорите на гъбичките… Опасните за човека патогени са около 800 вида, класове. И тяхното количество постоянно расте.

Организмът постоянно се бори с гъбичките, но всеки от нас има в една или друга степен понижен имунитет, ползва рафинирани храни, пие нискокачествена вода и така се предизвиква ацидоза в организма. Спадът на имунната защита затруднява отстраняването на това паразитно пирсъствие в организма.

Източниците на гъбички са големите производства, градските сметища, магазините, мазетата, складовете и т. н. Облакът от гъбички витае постоянно навсякъде и не спира дори през зимата: в градските сметища и в кофите, благодарение на гъбичките, вътре в боклука се поддържа постоянно висока температура, отделя се голямо количество топлина и понякога те дори се самозапалват. И само това е достатъчно, за да се поддържа облакът от спори над града. Минусовите температури задържат развитието на гъбичките. При проветряване на помещенията обаче, гъбичките свободно влитат в помещенията от улицата. Там те пребивават в огромни количества в прахта и в сухата мърсотия. И заедно със свежия въздух отвън, ние получаваме алергии, заболявания, отслабване на имунния статус и много други здравословни проблеми.

Патогенните гъбички са навсякъде около нас: в хляба, плодовете, цветята, зеленчуците, дрехите, в банята, тоалетната, климатика, в домашния и библиотечния прах. Дори при най-внимателно и цялостно почистване на дома, все едно, те остават с нас. А тапетите и плочките, пълни с аспергили и пеницила, са източник на постоянни алергии и чести заболявания при възрастните и при децата.

Трудно е да се избегне контактът с гъбичките, дори при най-старателно спазване на правилата за лична хигиена и хигиена на помещенията. Проблемът с микотоксините или с плесенните отрови е в това, че те по никакъв начин не могат да бъдат разрушени. Да се изведат от органи- зма микотоксините е много трудно. Както при отровните гъби и техните спори, така и аспер- гилите и фузариумите, на каквато и термична обработка да бъдат подложени, отровите им не губят своята агресивност. И което е още по-лошо, микотоксините се натрупват в организма, който ги е погълнал или ги е вдишал. Надеждната защита от тази напаст е стабилният имунитет на здравия организъм, особено стабилизираната чревна микрофлора.

Тази програма е добре да се прилага преди продуктите да се сложат в хладилника. Ако продуктите са престояли в хладилника повече от 48 часа, препоръчително е да се обработят отново преди тяхната употреба.

Яйца на паразити (хелминти)

Възрастните червеи живеят в червата, където всеки ден снасят хиляди яйца. Заразяването с тях може да стане по различни начини. Яйцата, полепнали по зеленчуците се поглъщат, когато зеленчуците не са готвени, не са измити и изчистени прецизно. Могат да се погълнат и чрез вода от заразени източници. В детския организъм те лесно попадат при игра в пясъчника. На пректика ние получаваме най-голямото количество яйца на паразити чрез хранителните продукти. Човек може да се зарази от консумирането на сурова риба (суши и др.), от лошо термично обработени меса и продукти и т. н. В листата на зеленчуците и на зеленините има особено удобни места за хелминтите.

В рибите се спотайват яйца на глисти, които паразитират в черния дроб и в жлъчните пътища, като предизвикват описторхоза. Яйцата на паразитите могат да бъдат във вътрешностите или в мускулите на рибата. Те не умират при замразяване, благополучно преживяват след веяне, сушене и осоляване. Гарантирано могат да бъдат унищожени само след качествено варене в продължение на 40 мин.В месата може да присъства цял „зоопарк“. Особено много глисти има в свинското месо. В заразеното месо обитават вид особени глисти – трихинелите. Те трудно могат да бъдат унищожени дори при термична обработка. При нея умират само някои видове глисти. Личинките на други видове (в това число и на едни от най-опасните – трихинела), когато се развиват в мускулите на животното, се покриват с плътна капсула, богата на калций. Тази капсула ги предпазва от действиетно на високата температура, но в стомаха тя се разтваря от солната киселина и позволява на хелминта да насели организма на човека.

Жизненият цикъл на болшинството хелминти предвижда три стадия на развитие: яйца – ли- чинки – възрастни паразити. По принцип, яйцето става жизнеспособно само, след като от организма на човека попадне в околната среда. Яйцата на някои видове стават инвазивни след няколко дни, а на други им е необходимо „да подишат въздух“ две седмици до месец. Така че, в организма на човека не се извършва пълният цикъл на развитие на хелминтите. Доказано е, че аскаридите умират и излизат от организма, след като завършат жизнения си цикъл ( 1 – 1,5 години), дори без да бъдат лекувани. Дори остриците могат сами да напуснат организма (жизненият им цикъл е два месеца), но за това е необходимо да се спазва изключително строга хигиена. Използването на тази програма помага за кратко време (21 мин.) да се деактивират яйцата на паразитите и личинките – в зависимост от начина на размножаване и от стадиите, през които преминава тяхното развитие. На практика, яйцата на паразитите остават в продуктите, но те вече не представляват опасност за организма.Препоръчва се използването на тази програма преди приготвянето на храната или преди разпределянето на продуктите в хладилника. При по-дълъг престой на продуктите в хладилника, препоръчително е те да се обработят отново – непосредствено преди употребата им.

Селективно обеззаразяване

Обеззарязяването е процесът на освобождаване от всички видове микроорганизми (включително от бактерии и техните спори, гъбички, вируси и приони) или тяхното унищожаване. При този процес не се променя условно-патогенната флора на коремните органи. Селективното обеззаразяване се осъществява чрез фармакологични или чрез биорезонансни методи – могат да се използват термични, химични, радиационни, филтриращи методи или биорезонансно въздействие.

Основните фармакологични препарати за селективно обеззаразяване са бактериофаги, бакте- риални вируси, които са естествена част от нормоценозата (първа степен на чистота) на червата. Предимството на бактериофагите пред антибиотиците е в това, че те не потискат собствения имунен отговор на организма. В същото време с тях са свързани и странични действия, като: потискане на нормалната микрофлора – преди всичко на Ешерихия коли, с нормална ферментна активност; влошаване на състояние- то по време на приемането на бактериофагите – проявява се в алергични реакции и др., свързани с лизирането на бактериите.

Селективното обеззаразяване с биорезонансна- та програма е показала определени предимства:

 • не потиска общия имунитет на организма и имунитета на червата
 • не влияе върху условно-патогенната флора
 • не предизвиква алергични реакции или привикване
 • въздейства ефективно и върху вирусите.

Използването на тази програма се препоръчва след приемането на: антибиотици, сулфамида- мидни препарати, противовирусни препарати, по време на грипни епидемии, заболяване от морбили, варицела, паротит, рубеола и други вирусни проблеми.

Особено полезно е използването на програмата при пациенти със склонност към алергични реакции.Много добри резултати е показала програмата в геронтологията, когато приемането на други фармакологични препарати е противопоказно.

Тази програма се прилага, като уредът може да се използва по два начина: да се обработи с него храната или да се постави в близост до областта на стомаха, ако вече сме изяли необработени хранителни продукти. Тя е полезна за лечебни и за профилактични цели:

 • за терапия се препоръчва 2 – 3 пъти на ден
 • за профилактика – веднъж на ден.

Комплексно изчистване на храни

Комплексно изчистване на храни

Програмата „Комплексно изчистване на храни“ неутрализира вредните за човешкият организъм вещества, изчиства хранителните продукти от всевъзможни негативни химични и биологични токсини. Тя възстановява природните качества на продуктите, възвръща естествената им чистота и истинския вкус на продукта.

Чрез тази програма, високотехнологичният уред Биовълна Премиум, разпознава токсичните вещества в продуктите и блокира техните способности да извършват патогенни реакции – токсичното вещество не променя количеството си, но се променят неговите качества. Токсините вече не могат да осъществят обичайните патогенни реакции в организма и в не- утрален вид се извеждат по естествен път за 24 до 48 часа.

Тази програма е специфичен кулинарен помощник, който профилактира и превръща всеки продукт в екологичен шедьовър.

За изучаване възможностите на програмата бяха проведени сериозни изследвания. Учените изясниха, че тя качествено променя и вкуса на продуктите. Независими участници в експеримента отбелязаха, че се подобряват, например, свойствата на тютюна, на по-нискокачествената козметика и парфюмерия, значително се подобрява качеството на алкохолните напитки. Установено е, че вредното въздействие на тютюна е по-слабо, ако той е обработен с тази програма и цигарите стават по-меки на вкус. Отбелязани са случаи на доузряване на младо вино, на отслабване на махмурлука и др.

Изследователите са установили, че след обработване с тази програма месните изделия вече имат свеж и наситен вкус. Особено силно се чувства въздействието при продукти, съдържащи по-голямо количество вода.

С използването на тази програма се възстановяват естествените свойства и на продуктите, които съдържат мазнини: масло, сметана, маргарин и т. н. Констатирано е, че колкото е по-ниско качеството на продукта, толкова по-осезаемо е въздействието от прилагане на програмата. Особено ценно е използването на програмата за обработване на различните видове детски храни и често това води до прекратяване на детски диатези и алергии.

Домашните любимци с удоволствие ядат обработените по този начин храни. А след продължително хранене с тях, котките стават по-енергични, козината им е по-гъста и блестяща.

Обработването на лекарства и медикаменти усилва действието на тези, които имат естествен произход – на основата на треви, листа и плодове, но отслабва действието на средствата с химичен произход (уредът възприема изкуствените вещества като чужди за организма). По тази причина не се препоръчва програмата да се прилага върху медикаменти с изкуствен произход!

При продължителна употреба на продукти, обработени с тази програма, се забелязва, че организмът се очиства не само от всевъзможни химични и биологични токсини, но и от тежки метали, радионуклиди и др. Пречистените хранителни продукти (след обработването им) работят комплексно в организма, като очистват всички системи и органи и така подпомагат стартирането на самоочистващите се процеси в тялото.

Структуриране на вода

Водата е много ефективен носител на различна информация. Посредством въздействие с елек- тромагнитно поле с определени характеристики, тази биорезонансна програма структурира водата – помага за формирането на правилна кристална решетка в обработената вода (в такава вода преобладават дясновъртящи се тетрамери).

Вследствие на специфичните режими на очистване с електромагнитно поле, във водата про- изтичат редица окислително-възстановителни процеси и тя получава целебни свойства, подобно на разтопената вода от високопланински ледник или на вода, преминала през водопад.

Качества и възможности на активираната вода: притежава антиоксидантна активност, защи- тава организма от въздействието на градските замърсявания, очиства и бързо извежда от тя- лото продуктите на метаболизма, освобождава организма от солите на тежките метали, от токсините и други вредни вещества, защитава от действието на радиацията, забавя раз- множаването на раковите клетки, въздейства благоприятно при елиминирането на тумори, подобрява обмяната на веществата, повишава имунитета, извежда шлаките от организма, увеличава скоростта на водно-солевия обмен, повишава енергийния ресурс на организма, оказва мощно тонизиращо и общоукрепващо действие.

 Функционалната основа на жизнената дейност на организма е балансът между окислителните и възстановителните биохимични процеси в него. За протичането на тези процеси е отговорна именно водата. Тя е основният разтворител (в химичен смисъл) и е главният структурен еле- мент в организма (в биологичен смисъл).

Структурираната чрез електромагнитно поле вода има висока биoлогична достъпност и органи- змът я използва като резерв при антиоксидантната защита от неблагоприятното влияние на външната среда, ускорява процесите на свързване и на извеждане на токсичните продукти.

При използване на структурирана вода се подобрява състоянието на целия организъм, нор- мализира се кръвното налягане, активират се клетките на организма, значително се намалява киселинността на кръвта. Структурираната вода подобрява микроциркулацията и храносмила- нето, вследствие на което се подобряват цвета на кожата, съня, премахва се запекът, регулира се метаболизмът.

Озониране

Озонирането представлява технологично очисване, основано на използването на газа озон – силен окислител. То се извършва обикновено със специални озонатори. Те изработват озон от кислорода в атмосферния въздух. Озонирането с апарати обаче, има множество недостатъци и странични ефекти.

При озониране с програмата на БиоВълна Премиум, озонът не въздейства пряко върху водата, храните или пространството, затова не предизвиква странични ефекти. Тук озонирането протича чрез честотния спектър на озона. Тази програма широко се използва за обработване на водата и на въздуха, за отстраняване на появилите се миризми, за борба с плесените и гнилостите във влажни помещения. Под въздействието й се увеличава срокът за съхраняване на бързоразвалящи се продукти, обеззаразяват се обществени помещения. Програмата подкрепя борбата с вредителите, помага за отстраняване на миризмите и за дезинфекциране на дома, автомобила и др.

Особено актуално и важно е озонирането на водата – озонираната вода има редица положителни ефекти: не се образуват опасни съединения във водата (за разлика от обработването с химични препарати – например с хлор), когато в процеса на озониране във водата се образуват вредни за човека и за околната среда опасни съединения; подобряват се органолиптичните показатели на водата – тя става значително по-прозрачна, по-добра на вкус, цвят и мътност; не се променя минералният състав на водата.

– не се повлиява естественият минерално-солеви състав на водата. Озонирането на водата с тази програма е най-ефективният начин за окисляване на разтворените във водата метали, особено когато те са в по-висока концентрация или са свързани с органични съединения. С програмата се дава възможност да се решат сложните задачи по очистване на водата от желязото и мангана.

Програмата „Озониране“ е абсолютна вирусна и бактериална защита. Не съществуват форми на вируси и на бактерии, които да са устойчиви на въздействието на тази програма.

Програмата „Озониране“ (благодарение на високите окислителни способности на честотите на озона) е ефективна при: унищожаване на плесени, гъбички, бактерии, вируси, ларви на молци, премахване на „проблемни“ източници на миризми (дори пот и урина, вкл. и при животни). Миризмата не се замаскира, а се отстранява, тъй като се въздейства върху нейния причинител – бактериите.

Природните бактерицидни свойства на озона широко се използват и за пречистване на въздуха.

Обработването на различни продукти с тази програма, е още една сфера за възможното й прилагане. Програмата е напълно безопасна за хората и за околната среда, не предизвиква странични ефекти. И може да се използва неограничено време.

Защита от външни фактори

В днешния забързан ден, човек често дори не забелязва нещата, които му отнемат от ресурса. В последното десетилетие изследванията показаха, че е важно да не пренебрегваме онези детайли от обкръжаващата среда, които създават дискомфорт и дори причиняват сериозни заболявания.

Вече е известно, че геопатогенното натоварване, например, може да предизвика и ракови процеси. Неговите вредоносни вълни не се повлияват от никакви алопатични лечения, а стените на зданията, преградите, мебелите не могат да спрат това излъчване. Замърсяването на средата от йонизиращи фактори, от шумови и урбанизационни натоварвания неусетно, незабелязано, но трайно увреждат нашите органи и системи. И започваме да им обръщаме внимание на тези влияния, едва когато болестите потропат на вратата.

Втората секция на уреда Биовълна Премиум е насочена именно към предотвратяване на вредните въздействия от околната среда. Тук са включени както предпазващи и освобождаващи от вредоносните влияния програми, така и програми, които зареждат тялото с жизнена енергия, хармонизират вибрациите на нашите клетки с природните и полезни вибрации на планетата и на космоса.

Според последни данни всяка година от замърсения въздух в градовете умират около 1,2 милиона души – основно вследствие на сърдечно-съдови и на онкологични заболявания. В голяма степен замърсяването на въздуха в градовете е предизвикано от моторизирания транспорт, макар че промишленото замърсяване, производството на електричество, а в по-слабо развитите страни и изгарянето на различни горива в домовете, също са сред основните замърсители.

В последната четвърт на миналия век беше открит нов клас заболявания, свързани с наруша- ване работата на енергообмена в клетъчните структури – митохондриите. Проявата на тези заболявания е различна – могат да бъдат засегнати всички органи и системи в организма (от стомашно-чревния тракт до сърдечно-съдовата система).

Статистиката показва, че скритите форми на нарушена енергетика засягат около 15 – 29% от населението. Тези нарушения нямат собствени прояви, но оказват съществено влияние върху протичането на други заболявания, затова е важно да бъдат овладяни и неутрализирани.

Днес лекарите от различни специалности са заинтересовани от коригиране на нарушения енер- гообмен. Това са специалисти по кардиология, психоневрология, клинична генетика, урология, гастроентерология, педиатрия и др.

Премахването на енергийния дефицит е в основата на рехабилитационната и на адаптивната медицина. То прави тялото силно, поддържа способността за преодоляване на високи натоварвания, повишава защитните сили. На първо място това засяга дейността на най-енергоемките системи:

– мозъка, сърцето, мускулите, бъбреците.

Друга важна функция на енергетиката е способността й да пречиства организма, като образува съединения с различните токсини – продукти от обмяната на веществата.

Като се има предвид широкия и разнообразен спектър от възможни нарушения на клетъчния енергиен обмен, е важно да се използват енерготропни медикаменти или да се прилагат безвредните биорезонансни програми от най-ранна до най-напреднала възраст.

Ценността на програмите от този сектор на Биовълна Премиум е именно в ефективната подкрепа, която те предоставят по отношение на защитата от вредните за организма външни влияния. Всяка от програмите има продължителност от 60 минути. В този период към обработвания обект се излъчват специфични безвредни за човешкия и за животинския организъм честоти, които подкрепят защитата от вредоносните лъчения от околното пространство. Друга част от програмите са свързани с възстановяване на жизнените сили на организма и синхронизирането му с космичните и със земните честотни излъчвания.

Терапевтичният ефект при биорезонансната терапия се постига чрез стартирането на редица вътрешноклетъчни биохимични и биофизични реакции. Принципната разлика между биорезонансната терапия и класическата медицина е в различното им влияние върху метаболизма.

Програми на уреда за

ЗАЩИТА ОТ ВЪНШНИ ФАКТОРИ:

 1. Геопатогенно натоварване – 60 мин.
 2. Йонизиращо излъчване – 60 мин.
 3. Аерозолно замърсяване – 60 мин.
 4. Шумово замърсяване – 60 мин.
 5. Умора от урбанизацията – 60 мин.
 6. Оргонна енергия – 60 мин.
 7. Витализиране – 60 мин.
 8. Резонанс на Шуман – 60 мин.

Геопатогенно натоварване

Геопатогенното натоварване е въздействието върху организма на аномални геоелектрични и геомагнитни полета (от 20 см. до няколко метра). Те въздействат разрушаващо върху всички биологични обекти и крият опасност, ако се живее в тях.

В народните традиции на много страни са съществували предания за „смъртоносни“ места, които крият опасност, ако се живее в тях. От началото на 80-те години на миналия век с този проблем се занимават учени от САЩ, Германия, Канада, Австрия, Франция, Англия, Швейцария, Русия. Водещият немски геопатолог Андриас Кобишин предполага, че в местата на пресичане на водни артерии възниква „електромагнитно напрежение“. Под неговото въздействие се освобождават неутрони, които в организма се превръщат в протони – в резултат се изпускат алфалъчи, които увреждат човешкия организъм. Тези лъчи променят напрежението на повърх- ностните структури на клетките и увреждат ДНК. Предполага се, че взаимодействието между дясно и ляво въртящите се електромагнитни полета на такива зони води до „сблъсък“, който разрушава генетичната матрица на ДНК и РНК.

Геопатогенни зони възникват:

 • в места с подземни реки
 • над разломи в земната кора, в карстови пещери и кухини образувания
 • над залежи на различни руди
 • над места, в които се пресичат технически подземни комуникации (канализация, водопровод, метро, телекомуникации)
 • в местата на пресичане на глобалните геоенергийни мрежи на Хартман и на Кари.

Мрежата на Хартман се образува при пресичането на електромагнитни полета, които идват от антените на телевизорите, компютрите и т. н.

Мрежата на Кари се образува при пресичане на земните с космичните електромагнитни полета, които постъпват от Слънцето чрез „дупките“ в атмосферата.

До неотдавна не се говореше, че въздействието на геопатогенните зони върху човека може да повлияе негативно върху него. Официалната медицина не може да диагностира или да премахне геопатогенно натоварване. Но вече се признава, че това въздействие повлиява негативно върху нас и оставя „следи“ под формата на „геопатогенно натоварване“. То поразява организма и води до проблеми като:

 • заболявания на опорно-двигателната и на сърдечно-съдовата система
 • до нарушения в стомашно-чревния тракт
 • хормонални нарушения
 • изтощава имунната система
 • предизвиква психоемоционални нарушения от депресивен характер и т. н.
 • при продължително въздействие води и до появата на тумори.
 • при пребиваване повече от 6 часа в такава зона се появяват слабост, обезспокояващи сънища, главоболие, чести боледувания, спонтанни усещания за сърцебиене, нервност, депресивни състояния.
 • ако леглото е в геопатогенна зона, се развиват хронични дегенеративни и автоимунни заболявания
 • симптомите от геопатогенно натоварване не са типични само за него.

Извеждането от организма на това натоварване може да продължи 20 и повече години. За това време най-често се образуват онкологични заболявания, при жените най-често рак на гърдата, а при мъжете – рак на белия дроб.

Геопатогенното натоварване не се повлиява от никакво алопатично лечение, стените на зданията, преградите и мебелите не могат да спрат геопатогенното излъчване.

С помощта на биорезонансните апарати вече стана възможно да се диагностира геопатоген- ното натоварване на организма, породено от тези силови полета. Но постоянното пребива- ване в геопатогенни зони затруднява лечението дори с биорезонансните апарати. За изолиране на тези патогенни натоварвания първо трябва да се неутрализира зоната и едва след това да се решават другите здравословни проблеми.

Използването на тази програма се препоръчва 1 – 2 пъти в денонощието (непосредствено преди сън, по време или преди работа), особено когато вашето място за сън или работа се намират в геопатогенна зона.

Йонизиращо излъчване

Йонизиращото излъчване е вид енергия, която се освобождава от атомите под формата на електромагнитни вълни или частици. То се предизвиква от: природни йонизиращи излъчвания – почвата, водата, растенията, космичните излъчвания или от изкуствени източници – рентгеново излъчване, медицински апарати, ядрено производство и др.

Електромагнитните вълни на йонизиращото излъчване могат да бъдат като гама излъчване, рентгенови излъчвания или във вид на частици – неутрони, бета-частици, алфа-частици. Спонтанният разпад на атомите се нарича радиоактивност, а излишъкът, който възниква от тази енергия е форма на йонизиращо излъчване. Нестабилните елементи, които се образуват при разпада и изпускат йонизиращо излъчване, се наричат радионуклеиди.

Ние всеки ден сме подложени на въздействието на естествени и на изкуствени излъчвания. Има повече от 60 радиоактивни вещества, които по естествен път се образуват в почвата, водата и въздуха. И хората вдишват и поглъщат радионуклеиди: при превишаване на определени нива на облъчване, възникват изгаряне на кожата, остър лъчев синдром и др.; при ниски дози от йонизиращо излъчване се увеличава рискът от по-дългосрочни последствия, като напр. рак.

Средно около 80% от всекидневната доза, която човек получава от фоновото излъчване, е от естествено възникващите земни и космични източници. Нивото на това излъчване варира в различните географски зони, като в някои райони то може да бъде до 200 пъти по-високо от глобалната средна стойност.

Въздействието от йонизиращото излъчване може да бъде вътрешно или външно и може да възниква по различни начини. Половината от радиационния природен фон идва до организма чрез въздуха – при облъчване на белите дробове от радиоактивните газове радон (222 Rn), торон (220 Rn) и на продуктите от техния разпад. Радонът повсеместно присъства в почвата, в стените на сградите и в други обекти.

Препоръчително е тази програма да се използва непременно: след медицински изследвания – Ехография, Рентген, Компютърна томография, Магнитен резонанс; по време и след лъчетерапия; при завишено ниво на радиация в града; повишена слънчева активност.

Аерозолно замърсяване

Аерозоли наричаме малките частици във въздуха. Те нанасят големи вреди върху жизненоспособноста ни. Основните източници на изкуствени аерозолни замърсявания (те са най-вредни) са топлоелектрическите централи на въглища, заводите за графити, металургичните, циментовите, магнезитните, нефтопреработвателните и др., обогатителните фабрики и насипите от отпадъчни материали (остатъците при добиване на полезни изкопаеми). Влияние оказват и дима от пожари, експлозиите, изгорелите газове и др.

В аерозолните частици има голямо разнообразие от химични елементи. Те нанасят сериозна вреда на организма и са причина за множество заболявания предимно на дихателните органи и на кръвоносната система. Влияят неблагоприятно и върху природата, особено върху растенията. Нарушават процеса на фотосинтезата – растенията не могат да преработят въглеродния двуокис в органични вещества.

Присъствието на аерозолни частици в атмосферата се приема за нормално. Някои от тях, например, се образуват при изпарение на морската вода (по океанските брегове утаявянето на солени частици е до 15 – 20 г/кв.м.). Ерозията на почвите също допринася значително за тяхната поява. Съществуват три най-акцентирани източника на замърсяване в атмосферата: промишлеността, домашните котли и печки и транспортът.

Всички съществуващи на Земята органични и неорганични вещества могат да постъпват в атмосферата във вид на аерозоли и газове. Веществата, които основно се приемат за вредни, са серен двуокис, азотни окиси, въглероден окис, въглеводороди и прах. Те постъпват в атмосферата в много големи количества. Непосредственото въздействие на аерозолите върху организма е свързано с психични или с физически натоварвания, а посредственото – чрез вредното въздействие, което се нанася върху живата и неживата природа.

При някои атмосферни условия могат да се образуват особено големи струпвания на вредни га- зообразни и аерозолни примеси в приземния слой на въздуха – това е една от причините за образуването на смог. Той е крайно опасен за дихателната и за кръвоносната система и често става причина за преждевременната смърт на хората, които живеят в големите градове.

Програмата „Аерозолно замърсяване“ е препоръчително да се ползва всеки ден за профилактика, след адекватно проветряване на помещенията. Ако живеете в непосредствена близост до ТЕЦ, промишлени предприятия или в район с оживено движение на автомобили, е добре програмата да се използва по няколко пъти в денонощието, за да прочистите пространството от аерозолни замърсявания.

Шумово замърсяване

Шумовото или акустично замърсяване е дразнещият шум от антропогенен произход, който на- рушава жизнената дейност на живите организми и на човека. Главен източник на шумово замърсяване са транспортните средства – автомобили, влакове, самолети и др. Други важни източници на шумово замърсяване в градовете са промишлените предприятия, строителните и ремонтните дейности, автомобилната сигнализация, вентилационните системи, кучешкият лай, шумните хора, неправилно градоустройствено планиране (напр., разполагане на летище в очертанията на града) и т. н.

При определени условия шумът може да окаже значително влияние върху поведението на човека. Той може да предизвика раздразнение и агресия, артериална хипертония, шум в ушите, загуба на слуха. Прекомерно високото ниво на шума влияе върху: органите на слуха, централната нервна система, сърдечно-съдовата система, обмяната на веществата, потиска окислителните процеси. Шумът от автомобилния транспорт може да предизвика главоболие.

Дискомфорт за организма създава и пълното отсъствие на шум – тогава човек губи работоспо- собността си и изпитва стрес.

Портативните слушалки, които почти всеки използва и особено подрастващите, са признати за най-опасни за слуха. Те предизвикват големи колебания в ушната мида и гибел на чувствителните клетки на ухото. А това води до понижаване на слуха, защото те плътно прилягат в средата на ушната мида, разстоянието до тъпанчето е минимално, колебанията са силни и последствията са неизбежни.

По-рано влошаването и загубата на слуха започваше при хора след 40 – 50-годишна възраст. Днес от това заболяване се оплакват много младежи. Изследвания в САЩ са показали, че всеки пети тийнейджър страда от увреждане на слуха. Има мускули в ухото, които при силен шум се напрягат и ограничават потока на колебанията до ухото. Те обаче, могат да останат в това напрегнато състояние не повече от час, а след това се отпускат и в ухото просто нахлува поток от децибели.Най-опасното е, че ние губим слуха си незабелязано. Ако ви се намали слуха с 5% – вие просто ще си пуснете по-силно музиката. И това е затворен кръг: висока музика – натоварване на ушите – намаляване на слуха – усилване още повече на музиката.

Програмата „Шумовото замърсяване“ най-напред ще ви разтовари от шумовите замърсявания и ще успокои слуховия анализатор, слуховите ядра, продълговатия мозък и полето на Бродман. Използвайте тази програма всекидневно в края на работния ден.

Умора от урбанизацията

Умората от урбанизацията може да се определи като временно влошаване на функционалното състояние на организма, вследствие на работния ден. Тя се изразява предимно в понижаване на работоспособността, в изменение на физиологичните функции и в редица субективни усещания, които се определят като чувство на умора.

Началните признаци на умора са своеобразен сигнал за прекратяване на работата, за да може организмът да се възстанови. Но човек може да блокира този сигнал, като мобилизира физиологичните резерви на организма и да продължи да работи. В такава ситуация умората не се елиминира, а само се отдалечава – за сметка на изтощаването на волевото напрежение.

Когато времето за отдих след умствена умора е недостатъчно, за да се възстановят напълно ра- ботоспособността и функционалното състояние на организма, възниква системна преумора.

В днешната градска околна среда се концентрират повече рискове. Те са продикту- вани от: наличието на нездравословни хранителни продукти, достъпността на автоматизацията и на транспорта, качеството на водата и на въздуха, околната среда, повишения натиск от страна на масовия маркетинг, насилието и травмите, неинфекциозните заболявания (сърдечно-съдови, ракови, диабет, хронични респираторни заболявания), отсъствието на физическа активност, засилена употреба на алкохол, рискове от епидемии.

Вследствие на урбанизацията, постоянно намалява дела на физическите усилия в работата и в бита. В последните 60 – 70 години, в сферата на материалното производство мускулната работа се е съкратила почти 200 пъти.

Американски изследователи са установили, че увеличаващия се брой на учениците с наднормено тегло е свързан с факта, че тези деца прекарват няколко пъти повече време пред телевизора, отколкото техните връстници в селата. Освен това, ако в средата на 19 век само 3% от населението на Земята е живяло в градовете, сега този показател се приближава към 60%. Статистиката е показала също, че патологичните промени в органите на кръвообращението, дихателните пътища и нервната система в градовете са един-два пъти по-високи, отколкото в селата.

Тази програма ще ви помогне в края на работния ден да се отпуснете максимално и да релаксирате мозъчните структури от всевъзможните урбанистични, градски явления. Много добър резултат се получава, когато програмата се съчетава с физически упражнения

Оргонна енергия

Оргонна енергия

Същността на оргонната теория, според Вилхелм Райх – австрийски учен и психоаналитик, ученик на Фройд, се състои в това, че на всичко живо (от човека до амебата), е свойствена не- прекъсната биологична пулсация на органите и на тъканите. Според него, зависи от функционирането на биологичната енергия, която той нарича «оргон». В здравия организъм тя протича свободно и повсеместно. Блокирането ѝ може да доведе до психопатология, а понякога и до физическа патология. Когато човек заболее, неговият естествен биологичен ритъм на пулсации в цялото тяло се променя. И тези промени се разпространяват в целия организъм. Болестното състояние води до възникването на „застойни зони“, и като следствие – до свиване на клетките в целия организъм. Ако застойните зони в организма не изчезнат, а останат стабилни, това довежда до възникването на различни заболявания – гнойни, туморни и др. Смята се, че когато човек изпитва приятни емоции, енергията тече от тялото към външния свят, и тече обратното – ако усещането е неприятно. Емоционалните приливи и отливи оказват не само психично влияние върху човека, но повлияват и върху нервната система на клетъчно и на биохимично ниво. Състояние на прилив, т.е. положителни емоции, например предизвиква по-добро кръвоснабдяване, по-добра перисталтика, облекчава болки и т. н. Затова е изключително важно организмът да има оптимално съдържание на оргонна енергия.

 За да се възстанови нормалната природно присъща биологична пулсация в организма, трябва „да се попълнят“ запасите от енергия в организма. По-точно, да се премахне нейното „изтичане“ и „блокиране“.

Известно е, че основа на биологичната енергия на Земята е Слънцето. Но енергията на Слънцето не се ограничава само до излъчването на топлина и светлина, а то има и особена физична енергия, която насища всичко наоколо – въздуха, водата, почвата, цялата планета Земя. И тази енергия именно е оргонът.

Известно е, че всеки орган в човешкото тяло има своя собствена резонансна честота. На всеки орган му е необходима своя природна биологична оргонна пулсация. Можем да оприличим това с музикален инструмент, в който всички органи-струни трябва да имат своя настройка. В тази връзка болестта може да се разглежда като „музикален инструмент с разстроени струни“. А процесът на лечение на организма може да се оприличи на „настройване на органите-струните“.

Да вземем за пример ситуацията, когато в организма е попаднал вируса на грипа. Неговите периферни части имат ярко изразени заряди. Ако човек има в организма си повишено съдържание на оргон (повече, отколкото е обичайно в природата), тогава се случва следното: оргонът започва да се групира, добира се до зоната с повишени вирусни заряди и ги обгръща. Така вирусът губи своята енергийна ориентация и вече не знае как да се движи по магнитните силови линии. Оргонът постоянно се движи перпендикулярно на тези силови линии и блокира пътя на движение на активния вирус. Вирусът не може да остане в такова състояние и затова започва да притегля към себе си своите заредени части, като образува капсиди. По този начин той става безопасен за организма.

Успоредно с оргонната терапия, трябва да се извършват и лечебни процедури за отстраняване на токсините от организма.Тази програма е подходяща за всички, без изключение, особено през зимните месеци. Трябва да се започне с малки дози – по 3 мин., в продължение на 7 – 10 дни. За здравия човек, в препоръчаните дози, оргонната терапия е ценна и безопасна. При уве- личаване дозите на програмата, човек трябва да следи как се чувства и да използва програмата за 5 – 10 мин., в продължение на 5 – 7 дни.

Витализиране

Програмата „Витализиране“ (жизненост) е свързана с възможността да се увеличат жизнените сили и енергията на човешкото тяло. Нашият организъм е подложен на различни въздействия – стрес, лоша екологична обстановка, ниско качество на водата, електромагнитни полета, които разрушават клетките, хранене с продукти, наситени с консерванти, изкуствени оцвети- тели и подсладители, ГМО и мн. др. Всичко това постепенно води организма до „катастрофа“ на клетъчно ниво. Под влияние на неблагоприятните външни фактори организмът старее преждевременно, развиват се болести и като следствие от това се влошава състоянието на вътрешните органи, на кожата, която проявява ранни признаци на изсъхване.

Това са само част от проблемите, които предизвикват загуба на енергия в клетките и нарушават обменните и биохимичните процеси в тялото.

При терапевтичния сеанс с програмата Витализиране се активират всички органи и системи на организма, наблюдава се ефектът на съживяване – т. е. чрез биорезонанса се извършва физиологично стимулиране.

Понятието „енергообмен” беше въведено наскоро (2004 – 2005 г.) и беше установено съществуването на феномена „енергийна недостатъчност“ – скритата форма на относително индивидуалния недостиг на енергообмен. По предварителни данни, около 15 – 29% от населението има скрити форми на нарушена енергетика. Тя често е свързана с т. нар. феномен „често боледуващи деца“ (с постоянни остри респираторни заболявания) или със „синдром на хиперактивност“, с дефицит на внимание и др. Тези енергийни нарушения нямат собствени прояви, но оказват съществено влияние върху протичането на други заболявания. Благодарение на честотите, приемани с тази програма, в структурата на клетките се извършва вибрация, която значително облекчава различните метаболитни процеси, в тялото се натрупва значително по-голямо количество жизнена енергия и се обновяват загубените при стареенето или заболяванията пътища за нейното движение в организма. По този начин нараства количеството на митохондриите – силовите „електроцентрали“ на клетките, и човек усеща продължителен ефект от общото нарастване на жизнеността.

Ефектът  от  биорезонансното  витализиране води до: активиране на кръвообращението, нор- мализиране обмяната на веществата, укрепване на имунитета, предпазване от заболявания, стумулиране движението на енергията и на кръвта, насищане с кислород и с жизнена енергия на всяка клетка, повишаване на защитните свойства на клетките, обмяната на веществата, а следователно и до укрепване на имунитета.

Програмата Витализиране позволява: да се синхронизират и да се регулират функциите на всички органи и системи, да се повиши проходимостта на енергията в меридианите, да се осигури пълноценно движение на енергията и на кръвта, да се повиши жизнения тонус на организма, да се намалят замърсяванията в кръвта и да се регулира нейният вискозитет. Тя помага за възстановяване на недостига на енергия през деня. Може да се прилага на курсове или по всяко време, когато е необходимо зареждане с жизнена енергия.

Резонанс на Шуман

Резонансът на Шуман е феноменът на образуване на стоящи електромагнитни вълни с ниски и свръхниски честоти между повърхността на Земята и йоносферата. Резонансната честота на Шуман е била точно определена – 7,83 Хц.

През 1952 г. Кьониг установява една поразителна връзка: основната резонансна честота на Шуман съответства на алфа-честотата на човешкия мозък, а втората хармонична честота на резонанса на Шуман (14 Хц) съответства на ускорения алфа-ритъм на мозъка. Това показва първичната връзка между всички живи същества с планетата Земя.

При въздействието на външни електромагнитни полета върху организма, се повишава стресът и се десинхронизират биологичните ритми и физиологичните механизми. Това може да се обясни по следния начин: слабите магнитни полета предизвикват изменения във функционалната активност на епифизата, което довежда до намаляване концентрацията на хормона мелатонин в кръвта. А епифизата регулира различни физиологични и имунни процеси, тъй като тя има многобройни връзки с различните мозъчни структури и с ендокринните жлези. Епифизата улавя честотата на магнитното поле на Земята (която съвпада с честотата на алфа-ритъма на мозъка – ритъма на творчеството) и синхронизира с този ритъм всички системи в организма: нервна, ендокринна, сърдечно-съдова, имунна и др.

Под въздействието на неблагоприятните електромагнитни полета първо се нарушават невро-ендокринните функции на организма, влошава се общото състояние, настъпват промени във функциите на хипоталамуса. В зависимост от честотата на въздействие може да се предизвика възбуждане или затормозяване на Централната нервна система.

Установена е връзка, например, между геомагнитната активност и епилепсията при децата.

Положителни ефекти от програмата върху системите в организма и върху епифизата: за 10 минути кръвоснабдяването на главния мозък се подобрява със 70%; неколкократно се ускоряват възстановителните процеси на организма. Когато всички системи в организма работят в единен ритъм – тогава човек не се уморява. Той има сили и енергия, спи добре и с лекота се приспособява при полети на дълги разстояния, стрес и др. В такова състояние на организма неговите биоритми са точни и стабилни.

За да се постигне такава стабилност, е необходимо единствено епифизата да улавя ритъма на магнитното поле на Земята, т. нар. „вълни на Шуман“, към които човешкият организъм е бил изначално настроен. В днешно време, вследствие шума от различните вредни честоти, епифизата е изгубила тази естествена настройка към резонанса на Шуман и не може „да я чуе“.

Препоръчително е тази програма да се използва за лечение на различни състояния и за профилактика.

Консултации, въпроси и закупуване на уреда БИОВЪЛНА ПРЕМИУМ

За консултации, въпроси и оферта за закупуване, свържете се с нас на телефон 0884 894 092 или изпратете съобщение чрез страницата за контакти.

Може да закупите уреда БИОВЪЛНА ПРЕМИУМ на място в нашия център в София – ж.к. Илинден, ул. „Найчо Цанов“ 168 или да поръчате доставка с куриерска фирма в цялата страна, както и в чужбина.